Club run to Slapton - 31/08/14
    

Hi-Res photos at Pixelwork and PhotoBox